German    English    Polski    Italiano

Ruszty do wszystkich systemów odwodnień:

Ruszty w poprzeczne mostki klasa A

Odwodnienie typu 100/6, 100/8,5 S i Fixo 75

Odwodnienie typu 100/6, 100/8,5 S i Fixo 75

Odwodnienie typu 100/10V (wewn., 2x zabezpieczony)             

Odwodnienie typu 100/10V

Odwodnienie typu 100/10L (zewn., 4x przyśrubowany)             

Odwodnienie typu 100/10L

 

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

Ruszty kratowe 30/30 klasa A i C                 

Odwodnienie typu 100/8,5 i Fixo 75 

Odwodnienie typu 100/8,5 i Fixo 75

Odwodnienie typu 100V klasa A

Odwodnienie typu 100V klasa A

Odwodnienie typu 100V klasa C             

Odwodnienie typu 100V klasa C

Odwodnienie typu 100/15X        

Odwodnienie typu 100/15X        

dł. 100 cm

dł.  50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

Ruszty kratowe 30/10 klasa A i C

Odwodnienie typu 100/8,5 S i Fixo 75 typ I klasa A

Odwodnienie typu 100/8,5 S i Fixo 75 typ I klasa A

Odwodnienie typu 100V klasa A

Odwodnienie typu 100V klasa A

Odwodnienie typu 100V klasa C

Odwodnienie typu 100V klasa C

Odwodnienie typu 100/15X klasa B

Odwodnienie typu 100/15X klasa B

 

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

Ruszty żeliwne

Odwodnienie typu 100V klasa C             

Odwodnienie typu 100V klasa D             

V2A – zabezpieczenie rusztu żeliwnego            

 

dł.  50 cm

dł.  50 cm

 

V2A – Ruszty ze stali szklachetnej klasa A, B i C

Ruszt mostki odwodnienie typu 100V klasa A          

Ruszt mostki odwodnienie typu 100V klasa A          

Ruszt mostki odwodnienie typu 100V klasa C

Ruszt mostki odwodnienie typu 100V klasa C

Ruszt ozdobny odwodnienie typu 100V klasa  A         

Ruszt ozdobny odwodnienie typu  100V klasa  A         

Ruszt kratowy 30/10 odwodnienie typu 100V klasa B

Ruszt kratowy 30/10 odwodnienie typu 100V klasa B

 

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.   50 cm

dł. 100 cm

dł.  50 cm

Logo WOLFA
Ruszt mostki
Rostvarianten
Ruszt kratowy 30/10
Ruszt kratowy 30/30
Ruszt z tworzywa w kolorze antracytowym
Ruszt żeliwny
Ruszt ozdobne V2A dla odwodnień 100/6V, 100/8V i 100/V-Line
Ruszt wzdłużne mostki V2A dla odwodnień 100/6V, 100/8V i 100/V-Line