German    English    Polski    Italiano

Przykładowy montaż
odwodnień WOLFA

Przed montażem należy wybrać właściwą dla danego obszaru zastosowania klasę obciążeń zgodnie z normą DIN EN 1433.

Ogólnie przyjmuje się:
Odwodnienia z płytkim korytkiem 100/6 i 100/6V w garażach i parkingach wielopoziomowych należy zamontować w posadzce, po której odbywa się ruch kołowy.

Zalecamy stosowanie pasków stalowych, które umożliwiają mocowanie odwodnień na płaszczyźnie nośnej przed wykonaniem warstwy wierzchniej. Styki korytek oraz ścianki boczne należy zgodnie z zaleceniami normy DIN EN 1433 uszczelnić elastycznym klejem (Terostat MS 9360).

 

Schemat montażu

Klasa obciążeń A 15 / B 125

1. Nawierzchnia bitumiczna grubości ok. 4 cm
2. Warstwa wiążąca
3. Odwodnienie WOLFA - model w zależności od klasy obciążeń
4. Bitumiczna warstwa nośna
5. Warstwa nośna
6. Opaska betonowa > 6cm (klasa A 15) i > 10 cm (klasa B 125) wokół odwodnienia
7. Grunt rodzimy przygotowany jako podłoże
8. Podbudowa z piasku lub grysu
9. Nawierzchnia z kostki brukowej

 

 

Klasa obciążeń C 250/ D400

1. Szczelina pozorna w nawierzchni (odstęp ok. 15 cm)
2. Fuga dylatacyjna (odstęp ok. 15 cm)
3. Odwodnienie WOLFA - model w zależności od klasy obciążeń
4. Nawierzchnia betonowa zgodnie z obciążeniami
5. Warstwa nośna
6. Opaska betonowa > 15 cm (klasa C 250) i >20 cm (klasa D 400) wokół odwodnienia
7. Grunt rodzimy (przygotowany jako podłoże)
8. Podbudowa z piasku lub grysu
9. Nawierzchnia z kostki brukowej

Klasa obciążeń C 250/ D 400
Klasa obciążeń C 250/ D 400
WOLFA - MADE IN GERMANY - Elementy z tworzywa
Montaż odwodnień